Дошка безкоштовних оголошень VSEM
Дати оголошення

Угода користувача сайтом VSEM

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Дана угода призначена для користувача (далі може іменуватися «Угода») визначає умови користування сайтом www.VSEM.ua (далі може іменуватися «Дошка оголошень») і регламентує відношення між адміністрацією Дошки оголошень (далі може іменуватися «Адміністрація») і користувачами Дошки оголошень. Користувачем Дошки оголошень може бути будь-яка повнолітня фізична особа, дієздатна і правомочна здійснювати юридичні дії, підприємець або юридична особа, які згодні використовувати Дошку оголошень на умовах даної Угоди (далі може іменуватися «Користувач»). Адміністрація надає можливість Користувачеві використовувати Дошку оголошень для розміщення інформації про товари (послугах) з метою їх подальшої покупки, продажу, іншим способом придбання, в т.ч. майна - для тимчасового користування, іншими Користувачами, за винятком товарів (послуг), обмежених в звороті або вилучених із звороту відповідно до чинного законодавства України. Всі операції полягають безпосередньо між Користувачами. Адміністрація не несе відповідальності за вміст публікованої Користувачами інформації, за дії (бездіяльність) Користувачів, не є учасником операцій і правовідносин між Користувачами, не несе по ним жодних прав або обов'язків і не відповідає по ним. Користувач, що розміщує інформацію на Дошці оголошень зобов'язаний діяти в повній відповідності з Угодою і інструкціями на Дошці оголошень, а також повинен упевнитися, що продаж пропонованого ним товару (послуг) не порушує чинне законодавство України, цю Угоду і правила Дошки оголошень. Угода є договором приєднання. Користувач, який використовує Дошку оголошень, будь-яку з функцій або сервісів Дошки оголошень, а також Користувач, який пройшов процедуру реєстрації, вважається таким, що прийняв умови цієї Угоди в повному об'ємі без яких-небудь уточнень або зауважень і дав свою згоду на дотримання цих умов. Приймаючи умови даної Угоди, Користувач дає свою згоду на обробку Адміністрацією наданих ним відомостей. Особа, що не згодна з умовами даної Угоди, не може бути Користувачем і будь-яким способом використовувати Дошку оголошень. Адміністрація залишає за собою право без пояснення причин закрити доступ до Дошки оголошень будь-якому Користувачеві, не допускати до розміщення будь-яку запропоновану Користувачем інформацію, обмежувати кількість розміщуваних Користувачем оголошень або об'єм розміщуваної ним інформації, видаляти оголошення. При розміщенні інформації на Дошці оголошень Користувач дає свою згоду на періодичну розсилку повідомлень з Дошки оголошень на вказану їм адресу електронної пошти.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА.

Для використання окремих з ресурсів або функцій Дошки оголошень Користувачеві необхідно пройти процедуру реєстрації. Після цього Користувач на вказаний їм при реєстрації електронну адресу отримує електронний лист з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід по якій необхідний для завершення реєстрації. При реєстрації Користувач зобов'язаний вказувати лише достовірну інформацію. Користувач в процедурі реєстрації зобов'язаний внести в повному об'ємі дані до полів, які помічені як обов'язкові для заповнення. Користувач повинен підтримувати подану інформацію в актуальному стані. Адміністрація має право періодично запрошувати підтвердження Користувачем наданої ним інформації. Адміністрація не несе відповідальності за надання Користувачем неповної, недостовірної або свідомо помилкової інформації. Користувач зобов'язаний при реєстрації вказувати дійсну електронну адресу. Ім'я (логін) для входу в систему формується системою автоматично при реєстрації Користувача, після чого доводиться до Користувача листом на вказаний їм при реєстрації електронну адресу. Пароль вибирається Користувачем самостійно. Згодом логін і (або) пароль можуть бути змінені Користувачем згідно з інструкціями Дошки оголошень. Адміністрація має право встановлювати вимоги до логіна і пароля (довжина, символи і тому подібне). Користувач повинен стежити за збереженням свого пароля і не розкривати його іншим особам. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, імені для входу в систему і пароля, а також переймає на себе всі ризики у зв'язку з цим. Користувач зобов'язаний негайно повідомляти Адміністрацію про будь-які випадки несанкціонованого з використанням його облікових даних доступу до Дошки оголошень або загрози такого доступу. В разі наявності сумнівів щодо наданої Користувачем інформації, Адміністрація має право видалити обліковий запис Користувача або обмежити Користувачеві доступ до Дошки оголошень без пояснення причин і без яких – або компенсацій.

3. РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ.

Користувач самостійно несе всю відповідальність за вміст інформації, яку він розміщує на Дошці оголошень. Користувач зобов'язаний упевнитися, що покупка/продаж/придбання товару (послуг), інформація про яких розміщується на Дошці оголошень, не порушує чинне законодавство України, цю Угоду та правила Дошки оголошень. Користувач не має права розміщувати товар (послугу) для покупки/продажі/прідбання на Дошці оголошень, або завершувати операцію, почату на Дошці оголошень, яка може привести до порушення чинного законодавства України. Адміністрація не зобов'язана перевіряти інформацію, розміщену Користувачем на Дошці оголошень, їй не належать об'єкти, пропоновані Користувачем, вона не бере участь в операціях між Користувачами. Якість, безпека, законність і відповідність товару (послуг) опису, достовірність розміщуваної Користувачем інформації, а також можливість здійснювати Користувачами операції відносно таких товарів (послуг) не гарантуються Адміністрацією і знаходяться поза її контролем. Користувач не може робити вивід, що придбання яких-небудь товарів (послуг) є дійсним і законним виходячи з факту розміщення інформації про них на Дошці оголошень.

Правила розміщення оголошень:

- оголошення має бути складене кирилицею на одній мові - російській або українській;

- оголошення має бути заповнене в точній відповідності з формою подачі;

- контактна інформація має бути вказана в призначених для цього полях, а не в тексті оголошення;

- заголовок і анонс повинні відповідати тексту оголошення;

- заголовок повинен містити коротку інформацію про товар (послугу);

- текст оголошення повинен містити точний і достовірний опис товару (послуги);

- в декількох розділах можуть розміщуватися оголошення лише різного вмісту;

- кількість оголошень з однаковим вмістом не повинна перевищувати одного на добу;

- якщо продаж товару (послуг) підлягає ліцензуванню або потребує здобуття іншої дозвільної документації, в тексті оголошення мають бути вказані номер ліцензії (дозволи і тому подібне) і термін (дата початку та закінчення) дії цього документа;

- заборонено розміщувати оголошення в розділах або категоріях, не відповідних щодо сенсу вмісту оголошення;

- заборонено розміщувати в назві, анонсі або в тексті оголошення безглуздий текст, що є набором ключових слів і (або) фраз;

- заборонено розміщення оголошень або інформації щодо продажу лікарських засобів;

- в разі розміщення оголошення або інформації про продаж спеціальних харчових продуктів, в.т.ч. біологічно активних добавок (БАД) і (або) дієтичних добавок до їжі, обов'язкова вказівка даних (номер, ким і коли виданий, термін дії) санітарно – епідеміологічного висновку, термін дії якого не витік і яке видане в порядку згідно з чинным законодавством України, з одночасною публікацією зображення такого висновку в розділі «Візуальна інформація» опція «Фото»;

- у заголовку, анонсі або тексті оголошення заборонено виділяти слово або текст заголовними літерами (наприклад: КРАЩІ слони), буквами різного регістра (наприклад: ПрОдаЮ СоБаЧку) або розділовими знаками, що повторюються, літерами, цифрами або іншими символами (наприклад: Лише сьогодні !!!! Акція від 555);

- з великої літери можна почати лише перше слово, останні слова мають бути написані маленькими літерами;

- цифри допускаються лише якщо вони мають пряме відношення до моделі товару (наприклад: Телефон Samsung 1010);

- розміщення посилань на інші інтернет-ресурси допускаються лише в тексті оголошення. Заборонені посилання на особисті сторінки або фотоальбоми Користувача;

- розміщувані в оголошенні фотографії або посилання на інші інтернет-ресурси повинні строго відповідати тексту оголошення і опису товару (послуги).
  • Заборонено розміщувати інформацію і оголошення, що містять що-небудь з перерахованого: ненормативна лексика; образливі вислови будь-якого характеру; заклики до насильства і протиправних дій; дискримінація за будь-якою ознакою; реклама суспільних об'єднань, мітингів, маніфестацій; елементи порнографії; здирство; шахрайство; пропаганду наркотичних засобів; дані про особисте життя іншої людини, наклеп, що порочить його честь і гідність. Логотипи, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки), зображення і фотографії, будь-які об'єкти авторського права та інтелектуальної власності, будь-яка інша інформація яка розміщена Користувачем на Дошці оголошень, є власністю їх законних власників, і Адміністрація не несе відповідальності за їх розміщення і використання Користувачем. Адміністрація не несе відповідальності за працездатність інтернет-ресурсів, посилання на яки розміщені Користувачем в оголошенні, а також за розміщених на таких ресурсах інформацію або об'єкти авторських прав та інтелектуальної власності.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖННЯ

Дана Угода набирає чинності негайно у момент здійснення Користувачем вперше будь-яких з дій: використання будь-яких функцій або ресурсів Дошки оголошень; реєстрація на Дошці оголошень; розміщення оголошення або іншої інформації на Дошці оголошень. Угода діє безстроково. Дана Угода регулюється законодавством України. Будь-які спори у зв'язку з Угодою вирішуються відповідно до законодавства України. Визнання будь-якої частини Угоди недійсною припиняє дію Угоди лише в тій частині, в останньому Угода залишається дійсною і обов'язковою для виконання. Користувач зобов'язався не перешкоджати і не створювати загрози перешкоди роботі Дошки оголошень або іншій діяльності на ній. Користувач не повинен заважати або протидіяти роботі автоматичних систем або процесів та інших заходів з метою перешкоди або обмежень щодо доступу Дошки оголошень. Адміністрація не гарантує постійного, безперервного і надійного доступу до ресурсів і сервісів Дошки оголошень, оскільки управління Дошкою оголошень знаходиться під впливом чинників, які не залежать від Адміністрації (дії інтернет – провайдера, перебої в постачанні електрики, технічні збої та інше). Можливість використовувати Дошку оголошень Адміністрація надає без гарантій зі свого боку і у вигляді «як є». Претензії Користувачів один до одного в результаті використання Дошки оголошення або пов'язані з цим вирішуються без участі Адміністрації. Користувач погоджується пред'являти відповідні вимоги самостійно без залучення Адміністрації і без її втручання, а також звільняє Адміністрацію від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків та шкоди, затрат і витрат, включаючи виплати адвокатам або юристам (юридичним компаніям), відомих і невідомих, виниклих в результаті або у зв'язку з такими вимогами. Адміністрація не несе відповідальності у зв'язку з втратою інформації Користувачем, а також за спотворення інформації або втрату повідомлення. Адміністрація не несе відповідальності за невиконання або скруту у виконанні зобов'язань із-за обставин непереборної сили, наслідків яких неможливо уникнути або здолати (вирішення органів влади, страйки, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій та інші). Використання матеріалів і сервісів Дошки оголошень регулюється чинним законодавством України. Використання матеріалів Дошки оголошень без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Дошки оголошень необхідне укладення ліцензійних договорів з правовласниками (здобуття ліцензій). При цитуванні матеріалів Дошки оголошень, посилання на Дошку оголошень обов'язкове. Всі відомості, отримані Користувачем про інших Користувачів у зв'язку з використанням Дошки оголошень, можуть бути використані лише для здійснення операцій з використанням Дошки оголошень. Користувачеві забороняється використовувати електронну адресу іншого Користувача для цілей прямої рекламної розсилки або іншої розсилки небажаних електронних повідомлень. Адміністрація залишає за собою право у будь-який час і на свій розсуд змінити дану Угоду, опублікувавши змінену Угоду на Дошці оголошень. Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати ознайомлення з редакцією Угоди, що діє, розміщеною на Дошці оголошень. Змінена Угода поширюється на всіх Користувачів з дня публікації на Дошці оголошень. Подальше використання Дошки оголошень підтверджує беззастережне прийняття Користувачем нової редакції Угоди, що діє, і можливо лише в разі такого прийняття.